Coming soon


I am writing my new Bonnard and Brunello thriller, entitled 'The Finnish Girl' and it will be presented to the press somewhere in November-December 2016 at Hogent, campus Blaarmeersen.

The novel will be published simultaneously in English and Dutch.

Ik ben bezig met het schrijven van mijn volgende Bonnard en Brunello, met als titel 'Het Finse Meisje'. Het zal aan de pers voorgesteld worden in de maand November of December 2016 op Hogeschool Gent, campus Blaarmeersen. De roman zal tegelijkertijd gepubliceerd worden in het Engels en in het Nederlands.


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic