Presentation in class


samen met Johan 'de schrijver' zijn we enthousiast

Vandaag mag ik mijn nieuwe 'beertjes-voor-lees-boek' aan de pers voorstellen in de klas van Juf. Kristien. De kindjes van klas 2A hebben tijdens verschillende sessies geluisterd naar mijn manuscript van "Waar is Oscar?". De laatste twee hoofdstukken heb ik niet meer voorgelezen en hebben we de leerlingen gevraagd een steloefening te maken met als opdracht 'Hoe zal het verhaal eindigen?'. Van alle leerlingen werden uittrekseltjes uit hu opstel opgenomen in een appendix op het einde van het boek.


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic