Kenny


Kenny is het Schipperke dat ook op socialisatiekamp moet omdat te opdringerig is en zichzelf graag bezig hoort. Bovendien kan hij vernielzuchtig zijn wanneer hij te weinig aandacht krijgt.


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic