Couch Potato


C.P. (short for Couch Potato) is een Lhasa Apso, wat zoveel betekent als 'harige blaffende hond'. C.P heeft 2 problemen om te remediëren: hij houdt niet van bewegen en is niet echt zindelijk!


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic