MacMax


Hij is een strenge, eigenwijze en koppige hond met een sterk jachtinstinct, hij kan agressief ageren t.o.v. ander honden en dus heeft hij nood aan socialisatie.


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic