Rocamonk is de naam!


Ik ben Rocamonk, de Basenji. Ik ben een speciaalke! Ik blaf nooit maar maak het geluid van de haan (rooster), ik heb het gezicht van een kat (cat ) en klim in de bomen als een aap (monkey). Heb je hem? Mijn atletisch vermogen zal van pas komen op het kamp.


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic