leesproject: Waar is Oscar?


Op 30 MAART: in de klas van juf Marianne en juf Ruth, DRIESSRPONG , Gaversesteenweg Deinze om 14.UUR

slot van het luister- en leesproject in het derde leerjaar

met als centraal thema, mijn boek van 'Waar is Oscar?'


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic