Finn en Fran in Twirlitopia


Mag ik jullie voorstellen aan Fran en Finn, de twee hoofdpersonages van mijn nieuw boek voor kinderen. Ik zal het manuscript vanaf midden september voorlezen in het derde leerjaar in Zomergem. Vanaf midden oktober zal het boek verkrijgbaar zijn. Ik vertel jullie volgende week meer!


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic