FINN en FRAN


On 25 September I will go and read some pages from my manuscript to pupils of the third year primary school in Zomergem. I intend to read half an hour every week. I look forward to seeing their reaction.

Op 25 september zal ik het manuscript van mijn nieuw kinderboek 'Finn en Fran in Twirlitopia' beginnen voorlezen. De bedoeling is elke week een halfuurtje te vertellen voor de klas. Ik kijk er naar uit om hun reactie te zien.


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic