Maandag 13 November 15.00


Maandag in de refter van de Sint-Martinus lagere school, Dreef 47 in Zomergem is er het persmoment van mijn nieuw kinderboek Finn en Fran in Twirlitopia' samen met juf Trui en de leerlingen van 3A. Zij hebben voor de gelegenheid een tekening gemaakt over het boek en zullen die van commentaar voorzien. De mooiste tekening krijgt een mooie prijs. Al meer dan dertig ouders/grootouders, vrienden en kennissen hebben zich geëngageerd om alles bij te wonen en samen met de hele klas te genieten van een drankje en een snackje... Nog vrij? Kom gerust langs!


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic