persvoorstelling 13 November


Vandaag waren de kindjes van 3A met hun ouders of grootouders en vrienden en kennissen present om te luisteren naar de voorleessessies uit Finn en Fran in Twirlitopia.

Ik wil iedereen bedanken voor hun komst en hun enthousiasme. Dat doet enorm deugd. Jullie kunnen mij altijd contacteren via deze website of via joan0617@telenet.be

Mijn dank gaat ook uit naar de directie voor de hulp bij de organisatie. En vooral de kindjes die me telkens weer verrassen met hun scherpzinnige opmerkingen en fantasierijke reacties.


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic