Kubo en Kalu inspiratie voor kinderboek


Vandaag mijn kinderboek "Finn en Fran in Twirlitopia" overhandigd aan Yuya Kubo en Samuel Kubo en ook aan Renato Neto.

Kubo en Kalu gebruikte ik als inspiratiebron voor twee personages omdat ze zo snel, technisch onderlegd en sportief zijn. Ook bij hen staat fair play hoog in het vaandel en laat dat nu net een van de waarden en thema's zijn die in het boek aan bod komen...

En Renato Neto is stilaan klaar voor het grote werk, ondertussen leest hij samen met zijn dochter Louise mijn verhaal over Finn en Fran!


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic