Presentatie Bonnard & Brunello V


MOORD IN DE NOORSE FJORDEN

OP ZATERDAG 21 APRIL 13.30 in het ZUIDERHUIS, KORTE DAGSTEEG 13-15 GENT

stel ik mijn vijfde Bonnard & Brunello voor "Moord in de Noorse Fjorden". Het Zuiderhuis is de perfecte locatie voor mijn nieuwe psychologische roman. Na een kleine PP-presentatie volgt een drankje en een snackje.

Wil je er ook bij zijn? Graag een seintje naar 0473.472.000 en klaar is kees!

Ik kijk uit naar jouw komst!

johan


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic