Coming soon: De volatiele vlucht van de vlinder

Chris Allys groeit alleen op met zijn bourgeois mama die na de dood van haar man haar licht autistische zoon volledig domineert. Hij kan die dominantie tweemaal doorbreken: hij studeert geschiedenis en gaat lesgeven.

Toch blijft zijn fundamentele eenzaamheid, zeker na mamans dood. Het onderscheid tussen realiteit en zijn rijke fantasiewereld wordt wazig. In zijn tragisch bestaan is er alleen zijn vlinderverzameling die hem rust biedt en voor diepe gevoelens is er enkel zijn ingebeelde intimiteit met twee van zijn leerlingen.

De lezer slingert tussen medelijden en sympathie voor Chris door zijn persoonlijkheid en diep innerlijk leven. Misschien herkennen we wel een stukje van onszelf in zijn streven naar fundamentele intimiteit.


Blogging from Your Wix Blog Dashboard

On the dashboard, you have everything you need to manage your blog in one place. You can create new posts, set categories and more. To head to your Dashboard, open the Wix Editor and click on Blog > Posts.


Blogging from Your Published Site

Did you know that you can blog right from your published website? After you publish your site, go to your website’s URL and login with your Wix account. There you can write and edit posts, manage comments, pin posts and more! Just click on the 3 dot icon ( ⠇) to see all the things you can do.


#bloggingtips #WixBlog

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic